همکاران آموزشی رابط دانشکده ها با ستاد شاهد

 

ردیف

واحد

اعضا

1

دانشکده پیراپزشکی

احمد وام دار

2

اداره کل آموزش

ابراهیم پرچم. محمد قایدی. زهرا ماهر. فاطمه فهندژ

3

دانشکده دندانپزشکی

فریده شعله ور

4

دانشکده داروسازی

دانشکده داروسازی خانم هوشیار خانم حبیبی

5

دانشکده پزشکی

خانم کمالی خانم معصومی

6

دانشکده علوم توانبخشی

خانم کرمی

7

دانشکده پرستاری و مامایی

خانم وفایی خانم رحیمی

8

دانشکده مدیریت

خانم رزاقی

 

  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-6-19 11:36        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ